Makipag-ugnayan.

May mga partikular na pangangailangan ang mga site na may mas mataas na trapiko. Mahigit 300,000 ba ang buwanan mong page view? Makipag-ugnayan sa isang eksperto sa AdSense* para sa tulong na partikular sa iyo.

Para sa pangkalahatang suporta, patakaran, at mga tanong sa pagbabayad, pumunta sa Help Center.

*Sinusuri namin ang lahat ng kahilingan, pero hindi bawat site ay magiging kwalipikado para sa nakalaang eksperto sa AdSense. Kung bagay ang iyong site, makikipag-ugnayan kami.

Makipag-ugnayan.

May mga partikular na pangangailangan ang mga site na may mas mataas na trapiko. Mahigit 300,000 ba ang buwanan mong page view? Makipag-ugnayan sa isang eksperto sa AdSense* para sa tulong na partikular sa iyo.

Para sa pangkalahatang suporta, patakaran, at mga tanong sa pagbabayad, pumunta sa Help Center.

*Sinusuri namin ang lahat ng kahilingan, pero hindi bawat site ay magiging kwalipikado para sa nakalaang eksperto sa AdSense. Kung bagay ang iyong site, makikipag-ugnayan kami.

Para tulungan kaming sagutin ang iyong mga tanong, pakibigay ang mga sumusunod:

Mayroon ka bang AdSense account?

Mayroon ka bang tanong tungkol sa patakaran o pagbabayad para sa iyong AdSense account?

Salamat sa pakikipag-ugnayan sa amin! Masasagot ng aming Team ng Suporta ng AdSense ang iyong mga tanong dito.

Makipag-ugnayan sa Support Team Bumalik sa Home Page

Mayroon ka bang tanong tungkol sa patakaran o pagbabayad para sa iyong YouTube account?

Salamat sa pakikipag-ugnayan sa amin! Masasagot ng aming YouTube Support Team ang iyong mga tanong dito.

Makipag-ugnayan sa Support Team Bumalik sa Home Page

Pagkatapos, kailangan lang namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.

Pakilagay ang iyong pangalan.
Pakilagay ang iyong apelyido.

Kung saan ipapadala ang aming sagot sa email. Kung may email address kang nauugnay sa iyong AdSense account, pakibigay ito rito.

Maglagay ng valid na email address.
Maglagay ng country code.
Maglagay ng numero ng telepono.
Pumili ng bansa.
Maglagay ng valid na URL.
Pumili ng value.

Paano kami makakatulong sa pag-monetize sa iyong AdSense account? Sabihin sa amin ang tungkol sa iyong website at mga plano sa pag-monetize sa ibaba.

Protektahan ang iyong privacy! Huwag magsama ng anumang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa iyong sagot.

Pakisabi sa amin kung paano kami makakatulong.
Para magpatuloy, pakipili ang kahong ito.

Ang impormasyong ibibigay mo ay gagamitin alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Google.

Salamat sa pakikipag-ugnayan sa amin.

Titingnan namin kung paano kami mas makakatulong. Sa ngayon, bisitahin ang aming Help Center para makakuha kaagad ng mga sagot o matuto pa tungkol sa pag-monetize sa iyong website!

Oops, nagkaroon ng problema.

Paki-refresh ang page at subukan ulit.

Pumunta sa homepage
Salamat sa pakikipag-ugnayan sa amin.