Giải pháp dành cho nhà xuất bản

Hãy xem tất cả các cách mà AdSense giúp bạn tăng thu nhập một cách tự động nhờ sử dụng tính năng định cỡ thông minh, vị trí đặt quảng cáo phù hợp hơn và khả năng tối ưu hóa thông minh.

Tiết kiệm thời gian nhờ sử dụng quảng cáo tự động

Quảng cáo tự động sẽ quét toàn bộ trang web của bạn và đặt quảng cáo ở những vị trí có khả năng hoạt động tốt cũng như có thể giúp tăng doanh thu.

Tìm hiểu thêm
Giải pháp 1
Giải pháp 2

Tối đa hóa thu nhập bằng hoạt động tối ưu hóa kích thước quảng cáo

Tính năng định cỡ quảng cáo thông minh hơn giúp quảng cáo tự động điều chỉnh cho vừa với kích thước màn hình của người dùng, nhờ đó, làm tăng số lượng quảng cáo đủ điều kiện để lấp đầy đơn vị quảng cáo của bạn, giúp bạn có thể tăng doanh thu.

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu

Bạn chỉ cần đạt đủ 3 điều kiện sau là có thể bắt đầu sử dụng AdSense

Kiếm tiền từ trang web của bạn
1

Tài khoản Google

Nếu bạn đang sử dụng Gmail hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của Google, thì tức là bạn đã có Tài khoản Google. Nếu không, chỉ cần nhấp để đăng ký và chúng tôi sẽ giúp bạn tạo tài khoản mới. Tài khoản này sẽ cho phép bạn sử dụng AdSense và mọi sản phẩm khác của Google.

Kiếm tiền từ trang web của bạn
2

Số điện thoại và địa chỉ nhận thư

Bạn phải liên kết số điện thoại và địa chỉ nhận thư với tài khoản ngân hàng để có thể nhận được tiền thanh toán.

Kiếm tiền từ trang web của bạn
3

Kết nối trang web với AdSense

Bạn chỉ cần thêm một đoạn mã vào trang web và Google sẽ đảm nhận phần việc còn lại để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh.

Trang web của bạn nhận được hơn 300.000 lượt xem trang hằng tháng?

Hãy liên hệ với chuyên gia AdSense để được hỗ trợ riêng.

Liên hệ với chuyên gia
Liên hệ với chuyên gia