Tối ưu hóa kích thước quảng cáo để tăng tối đa thu nhập của bạn

Tính năng định cỡ quảng cáo thông minh hơn giúp quảng cáo tự động điều chỉnh cho vừa với kích thước màn hình của người dùng, nhờ đó làm tăng số lượng quảng cáo đủ điều kiện để lấp đầy đơn vị quảng cáo của bạn và giúp bạn tăng doanh thu.

Tối ưu hóa kích thước quảng cáo để tăng tối đa thu nhập của bạn

Tính năng định cỡ quảng cáo thông minh hơn giúp quảng cáo tự động điều chỉnh cho vừa với kích thước màn hình của người dùng, nhờ đó làm tăng số lượng quảng cáo đủ điều kiện để lấp đầy đơn vị quảng cáo của bạn và giúp bạn tăng doanh thu.

Lợi ích

Có khả năng giúp bạn tăng doanh thu

Quảng cáo thích ứng có thể tự động điều chỉnh cho vừa với nhiều kích thước màn hình, bất kể là trên điện thoại thông minh, máy tính hay máy tính bảng. Nhờ vậy, sẽ có thêm nhiều quảng cáo đặt giá thầu để được hiển thị trong không gian quảng cáo của bạn. Khi đó, doanh thu của bạn có thể sẽ tăng lên.

Có khả năng giúp bạn tăng doanh thu
Quảng cáo được tối ưu hóa cho thiết bị di động

Lợi ích

Quảng cáo được tối ưu hóa cho thiết bị di động

Khi người dùng thay đổi hướng cầm thiết bị, quảng cáo sẽ thay đổi theo cho vừa với màn hình của người dùng.

Bắt đầu

Bạn chỉ cần đạt đủ 3 điều kiện sau là có thể bắt đầu sử dụng AdSense

Kiếm tiền từ trang web của bạn
1

Tài khoản Google

Nếu bạn đang sử dụng Gmail hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của Google, thì tức là bạn đã có Tài khoản Google. Nếu không, chỉ cần nhấp để đăng ký và chúng tôi sẽ giúp bạn tạo tài khoản mới. Tài khoản này sẽ cho phép bạn sử dụng AdSense và mọi sản phẩm khác của Google.

Kiếm tiền từ trang web của bạn
2

Số điện thoại và địa chỉ nhận thư

Bạn phải liên kết số điện thoại và địa chỉ nhận thư với tài khoản ngân hàng để có thể nhận được tiền thanh toán.

Kiếm tiền từ trang web của bạn
3

Kết nối trang web với AdSense

Bạn chỉ cần thêm một đoạn mã vào trang web và Google sẽ đảm nhận phần việc còn lại để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh.

Tài nguyên