Sử dụng Quảng cáo tự động để tiết kiệm thời gian

Quảng cáo tự động giúp bạn kiếm tiền thông qua một nền tảng tự động, dễ dùng có thể thay mặt bạn đưa ra những quyết định thông minh.

Sử dụng Quảng cáo tự động để tiết kiệm thời gian

Quảng cáo tự động giúp bạn kiếm tiền thông qua một nền tảng tự động, dễ dùng có thể thay mặt bạn đưa ra những quyết định thông minh.

Lợi ích

Tập trung vào việc tạo nội dung hay

Quảng cáo tự động giúp bạn đặt và tối ưu hóa quảng cáo một cách tự động, vì vậy, bạn không cần tốn thời gian để làm việc đó.

Tập trung vào việc tạo nội dung hay
Có khả năng tăng doanh thu

Lợi ích

Có khả năng tăng doanh thu

Quảng cáo tự động sẽ phân tích các trang của bạn và tìm vị trí mới để hiển thị quảng cáo dựa trên bố cục, nội dung và các quảng cáo hiện có của Google.

Lợi ích

Dễ dùng

Bạn chỉ cần đặt một đoạn mã giống hệt nhau trên mỗi trang mà bạn muốn hiển thị Quảng cáo tự động (chỉ đặt 1 lần duy nhất). Google sẽ đảm nhận phần việc còn lại.

Dễ dùng
Dành cho thiết bị di động

Lợi ích

Dành cho thiết bị di động

Quảng cáo tự động có khả năng tự động điều chỉnh cho vừa với mọi màn hình. Bạn không cần làm gì thêm cho trang web dành cho thiết bị di động hoặc trang web thích ứng của mình.

Trên các trang dài, chúng tôi đã cố gắng tách riêng mã cho mỗi đơn vị quảng cáo, nhưng cách này không thực sự thuận tiện. Do đó, khi đặt Quảng cáo tự động, chúng tôi đã giảm được thời gian bỏ ra cho việc thiết lập và quản lý các đơn vị quảng cáo.
Elena Polyaeva, Tổng biên tập, 7ya.ru

Bắt đầu

Bạn chỉ cần đạt đủ 3 điều kiện sau là có thể bắt đầu sử dụng AdSense

Kiếm tiền từ trang web của bạn
1

Tài khoản Google

Nếu bạn đang sử dụng Gmail hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của Google, thì tức là bạn đã có Tài khoản Google. Nếu không, chỉ cần nhấp để đăng ký và chúng tôi sẽ giúp bạn tạo tài khoản mới. Tài khoản này sẽ cho phép bạn sử dụng AdSense và mọi sản phẩm khác của Google.

Kiếm tiền từ trang web của bạn
2

Số điện thoại và địa chỉ nhận thư

Bạn phải liên kết số điện thoại và địa chỉ nhận thư với tài khoản ngân hàng để có thể nhận được tiền thanh toán.

Kiếm tiền từ trang web của bạn
3

Kết nối trang web với AdSense

Bạn chỉ cần thêm một đoạn mã vào trang web và Google sẽ đảm nhận phần việc còn lại để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh.

Tài nguyên