Phiên bản thử nghiệm beta của Quảng cáo trò chơi H5

Bạn đã sẵn sàng kiếm tiền bằng trò chơi HTML5? Hãy đăng ký dùng thử phiên bản thử nghiệm beta của Quảng cáo trong trò chơi H5 bên dưới! Nhóm chúng tôi sẽ liên hệ để cho biết bạn có đủ điều kiện sử dụng Quảng cáo trong trò chơi H5 hay không.

Phiên bản thử nghiệm beta của Quảng cáo trò chơi H5

Bạn đã sẵn sàng kiếm tiền bằng trò chơi HTML5? Hãy đăng ký dùng thử phiên bản thử nghiệm beta của Quảng cáo trong trò chơi H5 bên dưới! Nhóm chúng tôi sẽ liên hệ để cho biết bạn có đủ điều kiện sử dụng Quảng cáo trong trò chơi H5 hay không.

Tiếp theo, chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn

Bạn có tài khoản AdSense không?

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập họ của bạn.

Địa chỉ sẽ nhận được email trả lời của chúng tôi. Nếu tài khoản AdSense của bạn được liên kết với một địa chỉ email, vui lòng cung cấp địa chỉ đó tại đây.

Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
Vui lòng thêm tên công ty
Vui lòng nhập mã quốc gia.
Vui lòng nhập số điện thoại.
Vui lòng chọn quốc gia.
Vui lòng nhập một URL hợp lệ.
Vui lòng chọn người dùng.
Vui lòng chọn trò chơi
Vui lòng chọn một vai trò
Vui lòng chọn một vai trò

Mã nhà xuất bản là giá trị nhận dạng riêng biệt của tài khoản AdSense. Bạn có thể tìm thấy mã nhà xuất bản của mình bằng cách làm theo các bước sau.

Vui lòng nhập mã nhà xuất bản.
Vui lòng chọn công cụ phát triển trò chơi.

Chúng tôi có thể giúp gì cho công việc kinh doanh trò chơi của bạn? Hãy cho chúng tôi biết một chút về kế hoạch kiếm tiền của bạn.

Hãy bảo vệ quyền riêng tư của bạn! Vui lòng không đưa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào vào câu trả lời của bạn.

Vui lòng cho biết chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.
Để tiếp tục, vui lòng đánh dấu vào hộp này.

Thông tin mà bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

Bạn phải có tài khoản AdSense để có thể đăng ký tham gia chương trình Quảng cáo trong trò chơi H5. Nếu chưa có tài khoản AdSense, bạn có thể tạo nhanh một tài khoản tại đây rồi nhấp vào nút "Bắt đầu".

Sau khi tạo xong tài khoản AdSense, hãy quay lại đây để đăng ký.

Rất tiếc, đã xảy ra lỗi.

Vui lòng làm mới trang rồi thử lại.